Khảo sát bằng tiếng Việt

Cuộc khảo sát hiện đã kết thúc. Cảm ơn.

Các Ưu Tiên Trong Nghiên Cứu Về Bỏng Toàn Cầu

Bạn có thể đọc thêm về dự án dưới đây

Chúng tôi đang thực hiện dự án này với mục đích tìm hiểu mười ưu tiên nghiên cứu hàng đầu về chăm sóc bỏng toàn cầu. Chúng tôi muốn bệnh nhân, người chăm sóc và bác sĩ lâm sàng có tiếng nói lớn hơn trong nghiên cứu. Chúng tôi muốn mời quý vị tham gia vào khảo sát này. Khảo sát này sẽ giúp chúng tôi tìm ra những nội dung trọng tâm cho nghiên cứu.

‘Ưu tiên nghiên cứu’ là gì?

Ưu tiên nghiên cứu là một thắc mắc, mối lo ngại, mối quan tâm hoặc sự không chắc chắn mà quý vị cho là quan trọng về bất kỳ khía cạnh nào của quá trình chăm sóc và điều trị bỏng mà chưa được giải đáp trong nghiên cứu. Hơn 1600 người sống sót sau khi bị bỏng, người chăm sóc họ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe liên quan đến bỏng từ 79 quốc gia đã cho chúng tôi biết điều gì về điều trị bỏng là quan trọng nhất đối với họ. Chúng tôi đã sử dụng thông tin đó để lập danh sách các câu hỏi có thể trở thành trọng tâm của nghiên cứu. Bây giờ chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để tìm ra những câu hỏi nào trong số này sẽ là 10 câu hỏi quan trọng nhất cho nghiên cứu.

Các ưu tiên tiềm năng có thể là:

  • Loại băng gạc nào là tốt nhất?
  • Loại điều trị theo dõi nào là hữu ích nhất?
  • Làm thế nào để chúng ta đối phó với những vết sẹo rõ rệt?
  • Bằng cách tìm ra lĩnh vực nghiên cứu nào được quý vị ưu tiên, chúng tôi có thể sử dụng nguồn tài trợ cho nghiên cứu về bỏng theo cách tốt nhất.

Tại sao tôi được mời tham gia?

Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị nếu quý vị là:

  • Bệnh nhân hoặc người sống sót sau khi bị bỏng nhiệt (bỏng do sức nóng hoặc ngọn lửa, do đụng chạm hoặc do nước , không phải bỏng do điện hoặc hóa chất)
  • Người chăm sóc bệnh nhân hoặc người sống sót sau khi bị bỏng nhiệt (bỏng do sức nóng hoặc ngọn lửa, do đụng chạm hoặc do nước sôi, không phải bỏng do điện hoặc hóa chất)
  • Chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham gia vào mọi khía cạnh của quá trình chăm sóc và điều trị bỏng nhiệt

Trước khi quý vị quyết định có tham gia hay không, chúng tôi muốn quý vị đọc những thông tin sau đây. Quý vị có thể nói chuyện với người khác về vấn đề này trước khi quyết định và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi sẵn lòng thảo luận những vấn đề này với quý vị.

Quý vị có thể tham gia khảo sát bằng cách nhấp vào liên kết này. Thông tin bổ sung về sự tham gia của quý vị được cung cấp dưới đây.

Mục đích của cuộc khảo sát này là gì?

Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu quan điểm cũng như những câu hỏi của bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng về việc điều trị bỏng. Khi hiểu được những quan điểm và những câu hỏi này, chúng tôi sẽ xác định cần thực hiện những nghiên cứu nào để cải thiện việc điều trị bỏng. Quan điểm và ý kiến của quý vị sẽ giúp chúng tôi xác định những ưu tiên nghiên cứu này. Trải nghiệm trực tiếp của quý vị về những vấn đề này sẽ giúp chúng tôi hiểu được những ưu tiên hàng đầu trong nghiên cứu về chăm sóc bỏng.

Tôi có bắt buộc phải tham gia không?

Việc tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện và câu trả lời của quý vị sẽ được ẩn danh và bảo mật. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể xác định danh tính quý vị thông qua câu trả lời của quý vị

Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi tham gia và tôi sẽ phải làm gì?

Nếu quý vị chọn tham gia, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị hoàn thành một khảo sát trực tuyến ngắn. Quý vị sẽ được hỏi một số câu hỏi cơ bản về bản thân, chẳng hạn như địa chỉ, độ tuổi và giới tính. Nếu quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe liên quan đến bỏng, chúng tôi sẽ hỏi vai trò lâm sàng của quý vị là gì. Sau đó, quý vị sẽ được yêu cầu chọn mười câu hỏi từ một danh sách câu hỏi dài hơn. Chúng tôi muốn biết mười câu hỏi nào là quan trọng nhất đối với quý vị.

Chúng tôi không dự đoán trước được bất kỳ bất lợi hay lợi ích nào khi quý vị tham gia vào dự án này, tuy nhiên việc đóng góp cho dự án này sẽ mang lại lợi ích cho bệnh nhân trong việc chú trọng nghiên cứu vào các lĩnh vực quan trọng nhất của quá trình chăm sóc bỏng.

Vì các câu trả lời của quý vị cho cuộc khảo sát hoàn toàn ẩn danh nên chúng tôi sẽ không thể xác định danh tính đối với dữ liệu của quý vị nếu sau này quý vị muốn thu hồi dữ liệu đó khỏi dự án. Vì vậy, quý vị sẽ không thể thu hồi dữ liệu của mình sau khi đã gửi bản khảo sát.

Việc tôi tham gia vào dự án này có được giữ bí mật không?

Việc quý vị tham gia vào cuộc khảo sát này sẽ được ẩn danh và giữ bí mật. Điều này có nghĩa là sẽ không ai biết quý vị đã tham gia trừ khi quý vị nói với họ. Dữ liệu thu thập được từ cuộc khảo sát sẽ được lưu trữ an toàn và bảo mật và chỉ các thành viên của nhóm nghiên cứu mới có thể truy cập dữ liệu đó.

Khi kết thúc dự án, dữ liệu phản hồi khảo sát ẩn danh sẽ được cung cấp dưới dạng ‘dữ liệu mở’, có nghĩa là dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu có thể truy cập công khai do Đại học Bristol lưu trữ. Sẽ không thể xác định danh tính quý vị từ những dữ liệu này.

Điều gì sẽ xảy ra với kết quả của dự án nghiên cứu?

Kết quả của dự án này sẽ cung cấp thông tin cho nghiên cứu trong tương lai về chăm sóc bỏng toàn cầu và đảm bảo rằng các câu hỏi đang được nghiên cứu là những câu hỏi quan trọng đối với bệnh nhân, người chăm sóc và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi sẽ công bố kết quả của mình trên các tạp chí nghiên cứu và chúng tôi sẽ trình bày những phát hiện của mình tại các cuộc họp và hội nghị. Khi công bố những phát hiện của mình, chúng tôi có thể sử dụng một số trích dẫn trực tiếp từ các câu trả lời khảo sát của mọi người, nhưng không ai có thể xác định được trích dẫn đó đến từ ai. Dữ liệu ẩn danh sẽ được cung cấp dưới dạng ‘dữ liệu mở’ trong cơ sở dữ liệu có thể truy cập công khai và có thể được sử dụng cho các mục đích không liên quan đến dự án này. Sẽ không thể xác định danh tính quý vị từ những dữ liệu này.

Chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả của dự án này với các đối tác toàn cầu về chăm sóc và hỗ trợ bỏng qua mạng xã hội, email và bản tin. Quý vị có thể tìm hiểu về kết quả của chúng tôi tại cùng nơi mà quý vị biết về cuộc khảo sát này.

Ai đang tổ chức, tài trợ và xét duyệt nghiên cứu?

Dự án này được Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NIHR) tài trợ và được quản lý bởi Đại học Bristol và James Lind Alliance. NIHR và Ủy ban Đạo đức trong Nghiên cứu Khoa Khoa học Sức khỏe của Đại học Bristol đã xét duyệt dự án này.

Thông tin bổ sung và chi tiết liên lạc

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về dự án, quý vị có thể đọc tại trang web của chúng tôi:

https://burnsresearch.bristol.ac.uk/

Quý vị có thể theo dõi hoặc liên hệ với chúng tôi trên mạng xã hội: @burnspriorities

Hoặc quý vị có thể gửi email cho nhóm nghiên cứu theo địa chỉ hollie.richards@bristol.ac.uk

Nếu quý vị có thắc mắc về việc tham gia vào dự án này, quý vị có thể liên hệ Ủy Ban Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Khoa Khoa Học Sức Khỏe thông qua Nhóm Quản Lý Nghiên Cứu research-governance@bristol.ac.uk